Siêu Thị Điện Sài Gòn

Điều khoản sử dụng

WEBSITE SIÊU THỊ ĐIỆN SÀI GÒN - WWW.SAIGONELECTRIC.VN (thuộc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN SÀI GÒN)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN RẰNG MÌNH ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOÃN NÀY, KHÔNG NÊN SỬ DỤNG WEBSITE.

Cám ơn quý khách đã thăm Website www.saigonelectric.vn ("Website") của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng Website. Qua việc truy cập Website này, Quý khách đang chấp nhận và đồng ý những Điều khoản Sử dụng sau đây:

1. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN

© 2010 - 2018 Siêu Thị Điện Sài Gòn.

2. THÔNG BÁO VỀ TÊN CÔNG TY/ THƯƠNG HIỆU

"Siêu Thị Điện Sài Gòn", "CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN", "SAIGON ELECTRIC CO., LTD." logo, "sge" logo, "sieuthidiensaigon.vn" và "saigonelectric.vn" là Tên tiêu đề Website, Tên Công ty (tiếng Việt/ Anh), nhãn hiệu thương mại và/ hoặc nhãn hiệu dịch vụ, địa chỉ Website của Công ty TNHH Thương Mại Điện Sài Gòn. Trừ khi có thông báo khác trên Website, tất cả các nhãn hiệu và biểu tượng trên Website này thuộc về chủ sở hữu thích hợp của những nhãn hiệu, biểu tượng đó.

3. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Những hành động không được phép: Liên quan đến việc sử dụng Website hay bất kỳ nội dung nào, quý khách đồng ý rằng không cố ý: (i) sử dụng bất kỳ dụng cụ, phần mềm hay kỹ thuật nào nhằm can thiệp hay cố gắng can thiệp vào sự hoạt động hợp lý của Website; (ii) phát hay gửi đến Website bất kỳ thông tin nào có tính chất bôi nhọ, quấy rối, lừa dối, bất hợp pháp hay tục tĩu. (iii) phát hay gửi đến Website thông tin có chứa virus hay những thứ phá hoại khác; (iv) phát hành, thực hiện, phân phối, chuẩn bị công việc phát sinh, sao chép, hay sử dụng nội dung (khác với đã cho phép ở đây); (v) phát hay gửi đến website bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền về bản quyền hay tài sản trí tuệ của một bên khác; (vi) sử dụng bất kỳ dụng cụ hay công nghệ để liên tục tự động truy cập vào những nơi được bảo vệ bằng mật khẩu trên Website.

4. HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG WEBSITE CỦA QUÝ KHÁCH

Khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu: Nếu quý khách được phép truy cập những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên Website, quý khách đồng ý giữ mật khẩu bí mật, phải thông báo cho CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN trong vòng 24 giờ nếu mật khẩu của quý khách bị tổn hại. Quý khách thừa nhận rằng CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN không xác nhận hoặc cũng không liên kết với bất kỳ Website liên kết nào và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào thể hiện trên những Website liên kết đó.

5. VIỆC QUÝ KHÁCH GỬI THÔNG TIN

Người sử dụng gửi thông tin. Trừ thông tin nhận dạng cá nhân như đã đề cập ở trên, bất kỳ tư liệu, thông tin hoặc những thông tin liên lạc nào mà Quý khách phát hay gửi đến Website sẽ được xem là thông tin không bí mật và không có quyền sở hữu (Thông tin). CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN sẽ không có nghĩa vụ đối với các thông tin này. CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN và người phác hoạ được miễn phí sao chép, phân phát, phối hợp và việc sử dụng thông tin vào mục đích khác và tất cả dữ liệu, hình ảnh, văn bản, và những điều khác được thể hiện trong đó cho bất kỳ và tất cả mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Quý khách sẽ bị ngăn cấm gửi đi hay phát đến site những thông tin bất hợp pháp, hăm dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dăm, hoặc bất kỳ tư liệu nào khác vi phạm pháp luật.

Thông tin nhận dạng cá nhân. Nếu quý khách phát hay gửi thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại,...) đến Website này, CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN sẽ quản lý, xử lý và giữ gìn chúng theo đúng điều khoản cá nhân của CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê các thông tin cá nhân của quý khách đến các đối tác khác. CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN chỉ chia sẻ thông tin với các thành viên khác đang hoạt động đại diện cho CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN nhằm hỗ trợ mối quan hệ của quý khách với CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN, trừ khi những thông tin khác được đồng ý bởi quý khách hoặc yêu cầu bởi luật.

6. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ SỰ HỢP TÁC

CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN bảo lưu quyền giới hạn việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc phạm vi pháp lý nào như CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN muốn hay do luật pháp yêu cầu. Chỉ duy nhất CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN có quyền thêm, xóa hay thay đổi bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo đến Quý khách.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Giới hạn trách nhiệm: trong bất kỳ tình huống nào, nhà cung cấp nội dung cho Website sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp,bất ngờ, phát sinh, (kể cả những thiệt hại do thua lỗ trong kinh doanh, lợi nhuận mất đi, kiện tụng, hay những điều tương tự), đặc biệt, cảnh cáo, trừng phạt hoặc những thiệt hại khác theo cơ sở pháp lý phát sinh hay trong bất kỳ cách thức nào liên quan đến website, việc sử dụng website, hoặc nội dung, ngay cả khi đã được thông báo khả năng xảy ra những thiệt hại như thế. Phương pháp giải quyết duy nhất của quý khách khi không hài lòng với website và/ hoặc nội dung Website là ngưng sử dụng Website. Quý khách có thể có thêm một số quyền theo một số luật nào đó (kể cả luật tiêu dùng) không cho phép loại trừ bảo đảm được hàm ý, hay loại trừ đối với một số thiệt hại nào đó. Nếu những luật này áp dụng đối với quý khách thì những loại trừ hay giới hạn trong thỏa thuận này trực tiếp mâu thuẫn với những luật đó có thể không áp dụng đối với quý khách. CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN cho rằng không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại hay virus gây ảnh hưởng đến thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của quý khách từ việc quý khách sử dụng, truy cập hay tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang Web này.

8. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG WEBSITE KHÁC

Website này có thể chứa nhiều liên kết đến các Websites của đối tác thứ ba, các liên kết này được cung cấp chỉ mang tính thuận tiện cho quý khách. Nếu quý khách sử dụng chúng, quý khách sẽ rời khỏi website này. CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN không quan tâm đến tất cả các Website của đối tác thứ ba và không điều khiển cũng như không có trách nhiệm về bất kỳ điều gì về những Website này và nội dung của chúng. Do vậy, CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN SÀI GÒN không xác nhận hoặc có bất kỳ trách nhiệm về các Website này hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay tư liệu được tìm thấy ở đó hoặc bất kỳ kết quả thu được từ việc sử dụng website. Nếu quý khách quyết định truy cập đến bất kỳ trang web nào của đối tác thứ ba được liên kết trên Website này, quý khách hoàn toàn chịu mọi rủi ro cho chính mình.

9. CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi bảo lưu quyền tạo ra bất kỳ sự thay đổi và hiệu chỉnh đối với Điều khoản Sử dụng này. Vui lòng tham khảo trang Web này thường xuyên để xem lại thông tin hợp pháp và thông tin bổ sung.

SIÊU THỊ ĐIỆN SÀI GÒN - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP
HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Văn phòng đại diện:
113 Ký Con, Quận 1 (Xem đường đi)

Showroom:
44 Triệu Quang Phục, Quận 5 (Xem đường đi)
ĐT: (028) 6656 5555 - 6659 6666
Zalo: 0986 777 972
Email: thietbidien@diensaigon.com

TT Chăm sóc Khách hàng:
Di động: 091 96 99928 - 0908 670 928
Email: chamsocdiensaigon@gmail.com

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
0912 068 769
0919 699 928