Siêu Thị Điện Sài Gòn

Cuộn kháng Mikro

Cuộn kháng Mikro là thương hiệu của Malaysia được sử dụng cho tất hệ thống lưới điện, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính của cuộn kháng Mikro gồm có:

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 10 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 8.9 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 20 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 17.8 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 25 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 22.2 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 30 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 26.7 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 40 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 35.5 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 50 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 44.4 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 60 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 53.3 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 75 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 66.6 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 80 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 71.1 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 100 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 88.9 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 120 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 106.6 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 150 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 133.3 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-400/... dùng cho tụ 440V - 200 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 177.7 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 10 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 8.8 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 20 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 17.6 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 25 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 22.0 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 30 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 26.4 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 40 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 35.2 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 50 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 44.0 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 60 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 52.8 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 75 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 66.0 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 80 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 70.4 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 100 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 87.9 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 120 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 105.5 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 150 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 131.9 Kvar.

- Cuộn kháng Mikro MX07-210/... dùng cho tụ 230V - 200 Kvar, P = 7%, DL đầu ra 175.9 Kvar.

SIÊU THỊ ĐIỆN SÀI GÒN - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP
HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Văn phòng đại diện:
113 Ký Con, Quận 1 (Xem đường đi)

Showroom:
44 Triệu Quang Phục, Quận 5 (Xem đường đi)
ĐT: (028) 6656 5555 - 6659 6666
Zalo: 0986 777 972
Email: thietbidien@diensaigon.com

TT Chăm sóc Khách hàng:
Di động: 091 96 99928 - 0908 670 928
Email: chamsocdiensaigon@gmail.com

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
0912 068 769
0919 699 928