Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)
Thiết bị điều khiển - Tự động » IDEC
 • Mô tả sản phẩm
 • Hình ảnh sản phẩm

 Các sản phẩm chính của thiết bị điện IDEC gồm có:

 • Đèn led: không có biến thế, có biến thế: YW1P-1EQ…, YW1P-1UQ…, YW1P-1EM…, YW1P-2EQ…, YW1P-2UQ…, YW1P-2EM…
 • Nút nhấn có đèn loại lồi, nhấn nhả: YW1L-M2E…
 • Nút nhấn có đèn loại lồi, nhấn giữ: YW1L-A2E…
 • Nút nhấn có đèn loại phẳng, nhấn nhả: YW1L-MF2E…
 • Nút nhấn có đèn loại phẳng, nhấn giữ: YW1L-AF2E…
 • Nút nhấn khẩn: YW1B-V4E…
 • Nút nhấn không đèn: YW1B-M1E…, YW1B-A1E…
 • Công tắc xoay 2 vị trí (900): YW1S-2E…, YW1S-21E
 • Công tắc xoay có khóa 2 vị trí (900): YW1K-2AE…, YW1K-21BE
 • Công tắc xoay 3 vị trí (450): YW1S-3E…, YW1S-31E…, YW1S-32E…,  YW1S-33E…
 • Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (450): YW1K-3AE…, YW1K-31BE …, YW1K-32CE …,  YW1K-33DE …
 • Tiếp điểm phụ, bóng đèn
 • Nút nhấn không đèn tròn, nút nhấn có đèn tròn led 24VDC, đèn báo tròn, công tắc chọn tròn, nút nhấn không đèn vuông, nút nhấn có đèn vuông led 24VDC, đèn báo vuông, công tắc chọn vuông.
 • Đế Relay, đế timer
 • Terminal, nắp che terminal
 • Bộ nguồn

Relay kiếng:

 • RJ1S: Relay loại nhỏ 1 cực IMAX = 12A.
 • RJ2S: Relay loại nhỏ 2 cực IMAX =  8A.
 • RM2S: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  5A.
 • RY4S: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  5A.
 • RU2S: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.
 • RU4S: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  6A.
 • RR2P: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.
 • RR3P: Relay loại lớn 3 cực IMAX =  10A.
 • RH2B: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.
 • RH4B: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  10A.

Timer:

 • Timer đơn giản GE1A
 • Timer đa chức năng GT3E, GT3F
 • Timer đa chức năng loại sao- tam giác: GT3S- 1AF20…
 • Timer đa chức năng loại timer đôi: GT3W- A…
 • Timer kích thước nhỏ loại chân dẹp GT5Y, loại chân tròn GT5P

SAIGONELECTRIC Co.,Ltd. SGE logo NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SGE logo

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Khu vực Quận 1:
ĐT: (028) 39147668 - Fax: (028) 38211318
Email: thietbidien@diensaigon.com
Khu vực Quận 5:
ĐT: (028) 66596666 - Fax: (028) 38558242
Email: thietbidien@diensaigon.com