Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)
Cuộn kháng » Omega
  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

 Cuộn kháng OMEGA được sử dụng cho tất hệ thống lưới điện, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

 + Các sản phẩm chính của cuộn kháng OMEGA gồm có : Cuộn kháng lọc song hài cho tụ bù, điện áp 415V và 230V loại đúc khối Epoxy:

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 10Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 20Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 25Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 30Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 40Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 50Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 60Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 75Kvar, P = 6%      

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 10Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 20Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 25Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 30Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 40Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 50Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 60Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 75Kvar, P = 6%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 10Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 20Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 25Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 30Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 40Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 50Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 60Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 415V - 75Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 10Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 20Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 25Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 30Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 40Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 50Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 60Kvar, P = 7%

-          Cuộn kháng Omega dùng cho tụ 230V - 75Kvar, P = 7%

 
 
SAIGONELECTRIC Co.,Ltd. SGE logo NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SGE logo

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Khu vực Quận 1:
ĐT: (028) 39147668 - Fax: (028) 38211318
Email: thietbidien@diensaigon.com
Khu vực Quận 5:
ĐT: (028) 66596666 - Fax: (028) 38558242
Email: thietbidien@diensaigon.com