Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)
Cuộn kháng » Mikro
  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

 Cuộn kháng  Mikro là thương hiệu của Malaysia được sử dụng cho tất hệ thống lưới điện, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính của cuộn kháng Mikro gồm có :

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 10Kvar, P = 7%, DL đầu ra 8.9Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 20Kvar, P = 7%, DL đầu ra 17.8Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 25Kvar, P = 7%, DL đầu ra 22.2Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 30Kvar, P = 7%, DL đầu ra 26.7Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 40Kvar, P = 7%, DL đầu ra 35.5Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 50Kvar, P = 7%, DL đầu ra 44.4Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 60Kvar, P = 7%, DL đầu ra 53.3Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 75Kvar, P = 7%, DL đầu ra 66.6Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 80Kvar, P = 7%, DL đầu ra 71.1Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 100Kvar, P = 7%, DL đầu ra 88.9Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 120Kvar, P = 7%, DL đầu ra 106.6Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 150Kvar, P = 7%, DL đầu ra 133.3Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-400/…dùng cho tụ 440V - 200Kvar, P = 7%, DL đầu ra 177.7Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 10Kvar, P = 7%, DL đầu ra 8.8Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 20Kvar, P = 7%, DL đầu ra 17.6Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 25Kvar, P = 7%, DL đầu ra 22.0Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 30Kvar, P = 7%, DL đầu ra 26.4Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 40Kvar, P = 7%, DL đầu ra 35.2Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 50Kvar, P = 7%, DL đầu ra 44.0Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 60Kvar, P = 7%, DL đầu ra 52.8Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 75Kvar, P = 7%, DL đầu ra 66.0Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 80Kvar, P = 7%, DL đầu ra 70.4Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 100Kvar, P = 7%, DL đầu ra 87.9Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 120Kvar, P = 7%, DL đầu ra 105.5Kvar

-          Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 150Kvar, P = 7%, DL đầu ra 131.9Kvar

Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 200Kvar, P = 7%, DL đầu ra 175.9Kvar

 
 
SAIGONELECTRIC Co.,Ltd. SGE logo NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SGE logo

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Khu vực Quận 1:
ĐT: (028) 39147668 - Fax: (028) 38211318
Email: thietbidien@diensaigon.com
Khu vực Quận 5:
ĐT: (028) 66596666 - Fax: (028) 38558242
Email: thietbidien@diensaigon.com