Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)
Tụ bù (tròn) » Ducati
  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

 Tụ bù Ducati do Italia sản xuất, được sử dụng cho tất hệ thống lưới điện, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính của tụ bù Ducati (tròn-khô) gồm có :

-       Tụ bù Enerlux 10 Kvar, điện áp 415VAC và 440V

-       Tụ bù Enerlux 15 Kvar, điện áp 415VAC và 440V

-       Tụ bù Enerlux 20 Kvar, điện áp 415VAC và 440V

-       Tụ bù Enerlux 25 Kvar, điện áp 415VAC và 440V

-       Tụ bù Enerlux 30 Kvar, điện áp 415VAC và 440V

 
 
SAIGONELECTRIC Co.,Ltd. SGE logo NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SGE logo