Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)
ATS - MTS » ATS Socomec
  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

 Bộ chuyển đổi nguồn tự động SOCOMEC do Pháp sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính ATS Socomec gồm có:

+ Bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS):

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 125A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 125A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 160A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 160A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 250A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 250A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 400A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 400A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 630A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 630A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 800A                       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 800A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 1000A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 1000A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 1250A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 1250A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 1600A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 1600A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3 x 1800A                     Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4 x 1800A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3 x 2000A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4 x 2000A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3 x 2500A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4 x 2500A

-       Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3 x 3200A         Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4 x 3200A

+ Cầu dao đảo tay (MTS):

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 125A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 125A     

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 160A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 160A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 200A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 200A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 250A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 250A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 400A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 400A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 500A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 500A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 630A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 630A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 800A      Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 800A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 1250A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 1250A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 1600A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 1600A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 1800A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 1800A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 2000A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 2000A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 2500A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 2500A

-       Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 3P - 3200A    Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER 4P - 3200A

+ Thiết bị đo đếm, quản lý điện năng:

-       Đồng hồ Ampere Multis I10

-       Đồng hồ Ampere Multis I11

-       Đồng hồ Ampere Multis I30

-       Đồng hồ đo tần số F10

-       Đồng hồ Volt V10

-       Đồng hồ Volt V30

-       Đồng hồ đo đa năng L20

-       Đồng hồ đo đa năng L40

-       Đồng đo Kwh 1P 63A (E10, E11, E12, E20, E21) 

+ Bộ điều khiển, đồng hồ đa chức năng:

-       Bộ điều khiển C20 (ATS Controller C20)

-       Bộ điều khiển C30 (ATS Controller C30)

-       Đồng hồ Diris A20 không có RS 485

-       Đồng hồ Diris A20 220VAC có RS 485

-       Đồng hồ Diris A40 không có RS 485

-       Đồng hồ Diris A40 220VAC có RS 485

 
» Xem bảng giá» Xem Catalogue
 
SAIGONELECTRIC Co.,Ltd. SGE logo NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SGE logo

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Khu vực Quận 1:
ĐT: (028) 39147668 - Fax: (028) 38211318
Email: thietbidien@diensaigon.com
Khu vực Quận 5:
ĐT: (028) 66596666 - Fax: (028) 38558242
Email: thietbidien@diensaigon.com